Info

Relació d’alcaldies de Compromís:

Relació d’Alcaldies de formacions associades a Compromís:

  • Ador: Joan Faus i Vitoria (Gent d’Ador)
  • Antella: Gustavo Montagudo i Sanchis (Gent d’Antella)
  • Villena: Francisco Javier Esquembre Menor (Los Verdes de Europa)

Relació de municipis amb Compromís a l’Equip de Govern: