MESURES DE COMPROMÍS PEL PUIG – Eleccions 2019

Descarrega el llibret

QUÈ HEM FET I QUÈ FAREM

A continuació us oferim una panoràmica de les mesures més importants i destacades que hem dut a terme al llarg de la nostra primera legislatura en el Govern d’El Puig i de les principals mesures que ens comprometem a aplicar si aconseguim sumar forces amb vosaltres per continuar avançant.

GARANTIA DE COMPLIMENT

Les propostes que us mostrem a continuació venen avalades per l’alt grau de compliment de les propostes electorals que vam presentar-vos a les eleccions de 2015. Amb la força del vostre vot aconseguirem fer-les realitat.

1. REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

QUÈ HEM FET?

 1. Hem obert les portes de l’Ajuntament, eliminant les barreres de control d’accés implantades en la legislatura anterior i posant els regidors/es a disposició de la ciutadania sense necessitat de cita prèvia.
 2. Ens hem adherit al Codi de Bon Govern i vigilem el seu compliment per part de tot el personal municipal.
 3. Hem proposat i impulsat un Pacte de Govern basat en la cultura del consens, la integració i el diàleg en benefici de l’interès general de la ciutadania.
 4. Hem obert i regulat els plenaris perquè estiguen a l’abast de tothom.
 5. Hem fiscalitzat la gestió municipal, denunciant davant la Fiscalia irregularitats de corporacions anteriors.
 6. Hem treballat incansablement pel bé del poble, escoltant activament la ciutadania i defugint personalismes i protagonismes.

QUÈ FAREM?

 1. Vetlarem perquè els avanços realitzats a El Puig en matèria de regeneració democràtica siguen imparables.
 2. Garantirem el compliment dels compromisos de bona governança i aprofundirem en la democratització de la presa de decisions públiques.
 3. Seguirem fiscalitzant les finances públiques i enviant a Anticorrupció les irregularitats que pugam trobar-nos pel camí.
 4. Seguirem escoltant activament i atenent el veïnat i les associacions per atendre incidències i implementar les propostes que ens facen arribar per millorar el poble.

2. PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ

QUÈ HEM FET?

 1. Des de la nova Regidoria de Participació hem impulsat la participació ciutadana amb la creació del Consell Veïnal.
 2. Hem dinamitzat nous organismes participatius sectorials com el Consell d’Esports i el Consell de Lectura.
 3. Hem impulsat processos participatius com la consulta de la plaça de la Conserveta, la recuperació de la muntanya de la Patà o la implantació del IV Pla de Salut.
 4. Hem implementat un Portal de Transparència.
 5. Hem millorat la comunicació en les xarxes socials, creant un canal d’informació municipal a través de Whatsapp.
 6. Hem reduït a un terç la publicitat institucional, estalviant recursos econòmics públics.

QUÈ FAREM?

 1. Introduïrem la participació directa en l’elaboració dels pressupostos.
 2. Instal·larem punts gratuïts d’accès a internet en els espais públics amb el programa Wifi4you de la UE.
 3. Millorarem el lloc web municipal i adaptarem el portal de Transparència a la normativa ITA.
 4. Avançarem en l’atenció a la ciutadania d’El Puig, centralitzant i agilitzant les consultes amb la creació d’un departament específic d’Atenció al Públic.
 5. Potenciarem l’àrea de Comunicació amb continguts multimèdia i un periòdic local obert a la ciutadania.
 6. Continuarem treballant en matèria de participació i apropant l’Administració als nostres veïns i veïnes.

3. ECONOMIA FINANCES I OCUPACIÓ

QUÈ HEM FET?

 1. Hem optimitzat els recursos municipals amb una gestió eficient que ens ha permès fer més per menys, reduint 3,4 milions del deute generat per l’administració anterior sense que això ens haja impedit incrementar els diners destinats a ajudes i serveis.
 2. A pesar de les dificultats econòmiques hem rebaixat l’IBI i la taxa de fem, que ara paguem entre tots i totes.
 3. Hem recuperat la col·laboració amb les empreses locals per millorar les infraestructures dels polígons i incentivar la contractació de gent del poble.
 4. Hem potenciat el programa El Puig Activa amb ajudes de 2.500 euros a la contractació laboral indefinida i de 500 euros a la creació de noves empreses.
 5. Hem garantit la igualtat d’oportunitats en l’accès a l’ocupació pública regularitzant la contractació i la creació de borses de treball amb processos imparcials i objectius.
 6. Hem elaborat la primera Relació de Llocs de Treball (RPT), evitant duplicitats funcionals i garantint l’eliminació de l’arbitrarietat en la contractació laboral, les productivitats i la destinació de les empleades i empleats públics.
 7. Hem consolidat El Puig com una destinació de referència per al turisme familiar.

QUÈ FAREM?

 1. Generarem nous llocs de treball prioritzant la ubicació de noves empreses de serveis en l’ordenament urbanístic.
 2. Avançarem en la sanejament dels comptes públics per pagar la resta del deute i invertir en nous projectes.
 3. Impulsarem l’autoocupació amb espais de coworking.
 4. Crearem plans d’ocupació per a sectors sensibles com les persones majors de 55 anys, les dones i els joves.
 5. Impulsarem cursos de formació perquè el veïnat puga obtindre certificats de professionalitat per a reciclar-se professionalment o incorporar-se al món laboral.

4. MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

QUÈ HEM FET?

 1. Hem aconseguit una millora històrica en el sistema metropolità de transport que permetrà busos diaris d’El Puig a l’hospital de Sagunt i amb València i Rafelbunyol durant la nit dels caps de setmana.
 2. Hem treballat per fer realitat les llargament esperades obres d’accessibilitat de l’estació de Renfe.
 3. Hem creat ajudes anuals al transport per als i les estudiants universitaris/es i d’FP que estudien fora del poble.
 4. Hem fet accessible la Càmera Agrària per a persones amb mobilitat reduïda.
 5. Hem treballat amb criteris d’inclusió per fer accessibles tots els projectes realitzats durant la legislatura i hem elaborat un diagnòstic per tal de fer accessibles els nostres recursos turístics a persones amb diversitat funcional.

QUÈ FAREM?

 1. Completarem el sistema de transport metropolità amb busos diaris al metro de Rafelbunyol.
 2. Lluitarem per una millora de la línia de Rodalies de Renfe.
 3. Potenciarem l’ús del transport públic amb campanyes informatives i estenent les ajudes de transport a persones aturades.
 4. Aplicarem la Llei d’Accessibilitat per tal d’eliminar barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat d’espais públics com la piscina, el web municipal i els recursos turístics.
 5. Implementarem rutes segures peatonals i en bicicleta per tal de connectar la platja amb el casc urbà i el secà , així com rutes escolars segures.

5. POLÍTIQUES INCLUSIVES I IGUALTAT

QUÈ HEM FET?

 1. Hem implementat el departament de Serveis Socials amb més personal per tal d’arribar a tots els veïns i veïnes d’El Puig en situació de precarietat.
 2. Les persones en situació de dependència han sigut la nostra prioritat. Hem municipalitzat el servei d’atenció posant tots els recursos necessaris per a tramitar i agilitzar les peticions d’ajuda a la dependència.
 3. Hem creat ajudes progressives a la natalitat i d’inclusió per a menors en risc d’exclusió.
 4. Hem creat ajudes contra la pobresa energètica.
 5. Hem impulsat serveis d’assessorament a víctimes de violència de gènere i dels desnonaments bancaris i ajudem a tramitar la devolució de la clàusula sòl.
 6. Hem impulsat un Pla d’Igualtat per coordinar l’actuació de tots els departaments municipals amb criteris de gènere.

QUÈ FAREM?

 1. Ampliarem les dotacions de totes les ajudes en la mesura en què millore la situació financera municipal.
 2. Obrirem una nova Llar per als Jubilats seguint el model de centres socials per a persones majors del Govern del Botànic per tal de fomentar l’envelliment actiu, l’autonomia personal i la solidaritat intergeneracional.
 3. Establirem un servei de mediació en conflictes veïnals.
 4. Promourem vivendes tutelades per a persones amb diversitat funcional.
 5. Crearem un espai d´atenció social perquè la intervenció amb famílies i xiquets/es siga més acollidora, còmoda i adaptada a les necessitats de cada cas concret.

6. OBRES I SERVEIS

QUÈ HEM FET?

 1. Hem reorganitzat i racionalitzat el departament d’Obres i Serveis per atendre i resoldre les incidències amb una major agilitat i sense necessitat de cita prèvia.
 2. Estem arreglant els camins de la xarxa viària local i acondicionant els carrers del casc urbà després d’anys d’inacció per part de l’anterior administració.
 3. Hem millorat la neteja viària i el manteniment de parcs i jardins respecte a l’estat d’abandonament de les dues legislatures anteriors.
 4. Amb la professionalització dels equips municipals de manteniment i de neteja viària hem assentat les bases que permetran un salt qualitatiu important en la cura dels espais públics d’El Puig.
 5. Estem substituint les pèsimes lluminàries implantades per l’anterior administració en l’anomenat Pla Rus per unes més eficients, duraderes i assequibles.
 6. Estem reacondicionant les xarxes d’aigua potable per optimitzar el seu consum.
 7. Hem creat el primer parc caní de la localitat.

QUÈ FAREM?

 1. Potenciarem l’ús de noves tecnologies per atendre les incidències del veïnat.
 2. Seguirem millorant els camins de la xarxa viària, els carrers d’El Puig i els parcs i jardins, i substituint les lluminàries que queden per arreglar.
 3. Avançarem en l’eficiència del servei de manteniment i neteja viària i incorporarem més places dedicades a esta matèria.
 4. Crearem un espai d’oci a l’aire lliure en el terme.
 5. Promourem campanyes de conscienciació cívica i practicarem la tolerància zero amb les infraccions.

7. CULTURA, JOVENTUT I EDUCACIÓ

QUÈ HEM FET?

 1. Hem creat ajudes complementàries a les de la Generalitat per a llibres escolars i beques al transport universitari i d’FP així com per als estudis musicals.
 2. Hem creat el Consell de Lectura i el nou Passeig Poètic a la muntanya de Santa Bàrbera per fomentar la lectura.
 3. Hem ampliat la programació cultural amb la Setmana del Llibre, els Concerts de Primavera i el Festival TOC de teatre.
 4. Hem ampliat l’horari de la Blbioteca i hem creat un servei nocturn autogestionat en època d’exàmens.
 5. Hem recuperat la gestió de l’Ermita de Sant Jordi.
 6. Hem redactat el primer Pla de Joventut municipal amb 41 accions prioritàries per ajudar als joves.
 7. Hem creat el Súper Pla dels dissabtes, un programa d’oci alternatiu per a joves.

QUÈ FAREM?

 1. Potenciarem la relació de l’Ajuntament amb les Ampes.
 2. Millorarem les instal·lacions de l’IES i les escoles públiques amb el programa Edificant de la Generalitat.
 3. Treballarem amb el nou Govern del Botànic per implantar el seu programa d’educació gratuïta de 0 a 3 anys .
 4. Dotarem amb més recursos el gabinet psicopedagògic municipal.
 5. Crearem una Escola de Famílies que afavorisca l´intercanvi d´informació, formació i inquietuds comunes a tots els centres educatius d’El Puig.
 6. Promourem cursos anuals de formació per a joves com els de monitor/a de temps lliure i socorrisme aquàtic.
 7. Ampliarem, millorarem horaris i ubicarem en un lloc més cèntric la Biblioteca i l’Espai Jove.
 8. Potenciarem la difusió cultural en valencià i la identitat d’El Puig com a vila fundacional del poble valencià.

8. SALUT I PRÀCTICA ESPORTIVA

QUÈ HEM FET?

 1. Ens hem adherit al IV Pla de Salut per a planificar i programar des de totes les àrees de l’Ajuntament polítiques de salut en favor del benestar del nostres veïns i veïnes.
 2. Hem pressionat a la Conselleria de Salut per aconseguir un nou metge i millor assistència sanitària a la platja.
 3. Hem democratitzat la gestió esportiva amb la creació del Consell d’Esports.
 4. Hem col·laborat amb les associacions esportives locals per tal de fer realitat els projectes que ens han plantejat, com la creació d’un nova pista multiesportiva, la millora de les instal·lacions esportives i la creació d’un aparcament nou.
 5. Hem creat la Gala de l’Esport per visibilitzar l’esport local.

QUÈ FAREM?

 1. Avançarem en la implantació del Pla de Salut per potenciar d’una manera integral l’aprofitament dels actius saludables locals en coordinació amb el Centre de Salut.
 2. Sol·licitarem a la Conselleria de Sanitat la incorporació de noves places de metge i de pediatra.
 3. Vetlarem perquè el Poliesportiu seguisca sent un espai públic obert a totes les persones i clubs esportius, sense discriminacions ni favoritismes en benefici de cap empresa determinada.
 4. Impulsarem millores en les instal·lacions, serveis i gestió del Poliesportiu sempre a través de les indicacions i necessitats plantejades pel Consell d’Esports i els usuaris i usuàries de les instal·lacions.
 5. Crearem nous espais per practicar esport d’una forma segura en diferents terrenys municipals (circuit de running il·luminat, pistes de bàsquet a l’aire lliure, rutes saludables, etc)
 6. Integrarem el municipi en la xarxa cicloturística de l’Horta impulsada per la Generalitat, amb nous carrils bicis a la mar i una passarel·la ciclopeatonal sobre les vies del tren amb la Pobla de Farnals/Rafelbunyol.

9. PLATJA

QUÈ HEM FET?

 1. Hem aconseguit que més de 2 km de la nostra costa (PlayPuig-Puig Val i Els Plans) estiguen avalats per la Q de Qualitat del ministeri de Turisme.
 2. Hem habilitat una platja per a gossos.
 3. Hem incrementat i millorat el servei de socorrisme.
 4. Hem reactivat la platja de Medicàlia.
 5. Hem millorat les instal·lacions amb serveis com punts d’accès per a persones amb diversitat funcional i hem creat nous aparcaments.
 6. Hem revitalitzat l’oci a la mar amb la reapetura de l’OK i noves activitats culturals i gastronòmiques.

QUÈ FAREM?

 1. Recolzarem el veïnat que viu tot l’any a la platja ampliant serveis i potenciant l’apertura de nous comerços estables amb exempcions als tributs locals durant un període de 4 anys.
 2. Rehabilitarem la Torre de Guaita i el seu entorn.
 3. Intensificarem les pressions i els contactes amb Costes per millorar els espigons.

10. TERRITORI I HABITATGE

QUÈ HEM FET?

 1. Hem racionalitzat el creixement urbanístic aturant els projectes producte de la bambolla urbanística.
 2. Hem obtingut l’autorització d’Habitatge per desenvolupar vivendes destinades a joves en la zona de l’Estació.
 3. Hem tret a subhasta les parcel·les destinades a VPO.
 4. Hem aconseguit l’aprovació del Pla de Protecció de l’Horta i el PATIVEL.
 5. Hem aconseguit tancar una solució històrica per a regularitzar la urbanització de Plansmar, 37 anys després de la seua construcció, i estem treballant amb les altres urbanitzacions per seguir el mateix camí.

QUÈ FAREM?

 1. Realitzarem un Catàleg del Nucli Històric Tradicional que afavorirà la tramitació de llicències d’obres agilitzant per fi les actuacions veïnals dins del casc antic davant de la conselleria de Patrimoni.
 2. Avançarem en la gestió per a construir les VPO.
 3. Seguirem treballant per vertebrar el front marítim de la platja d’El Puig.
 4. Garantirem el compliment del Pla d’Acció Territorial de l’Horta regenerant part de la zona d’horta d’Els Plans i potenciant la implantació de sector terciari, tal i com marquen les directrius de Conselleria.

11. AGRICULTURA

QUÈ HEM FET?

 1. Hem defensat el sector de la taronja davanles administracions estatsl i europea.
 2. Hem implantat un programa de subvencions als motors de reg.
 3. Hem millorat la neteja en els camins de l’horta, tant en desbrossament com en pulveritzades.
 4. Hem ampliat l’oferta formativa als llauradors per ajudar-los a afrontar els nous reptes del sector.

QUÈ FAREM?

 1. Optimitzarem i millorarem el Consell Agrari perquè complisca la seua funció d’assessorar a la regidoria d’Agricultura.
 2. Regenerarem els camps abandonats amb la creació d’una Ordenança Municipal Agrària i un banc de terres que serà gestionat pel Consell Agrari.
 3. Amb la millora de les arques municipals, durem a terme l’assignatura pendent de crear un Cos de Guàrdia Rural.
 4. Seguirem avançant per tindre els camins agrícoles com desitjaríem.

12. MEDI AMBIENT

QUÈ HEM FET?

 1. Hem controlat els punts de vertits que des de fa més de 30 anys convertien la platja de Medicàlia en un dels punts negres per al bany de la Comunitat Valenciana.
 2. Hem posat en marxa el Pla de Reforestació de la muntanya de la Patà amb plantons joves i autòctons, atenent a les restriccions de Patrimoni. Ens uns anys i amb paciència tornarem a veure la muntanya verda i recuperada.
 3. Hem reacondicionat i recuperat la muntanya de Santa Bàrbera.
 4. Hem suscrit el Pacte d’Alcaldes assumint el compromís de reduir les emissions de CO2 en un 40 % abans del 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable i adaptar-nos al canvi climàtic

QUÈ FAREM?

 1. Crearem un Consell pel Canvi Climàtic per implicar i donar veu al veïnat en la transició ecològica.
 2. Obrirem  en la muntanya de Santa Bàrbera un accès d’emergències per protegir les cases colindants.
 3. Incorporarem una flota de vehicles elèctrics i ecològics.
 4. Crearem punts de càrrega per a cotxes elèctrics.
 5. Afavorirem la utilització d’energies renovables.
 6. Impulsarem un ecoparc municipal.
 7. Farem campanyes de sensibilització ambiental.