NOSALTRES COMPLIM

 

PROPOSTES AMB COMPROMÍS (PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS 2015)

 

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

 

1. “Crearem la regidoria de Participació Ciutadana i farem que funcione de veritat”.

FET ✅✅✅✅

Només arribar al Govern municipal vam crear la regidoria de Participació Ciutadana, de la qual ha sigut responsable la nostra regidora María Saldaña. A través d’aquesta regidoria hem creat i constituit el primer Consell Veïnal de Participació. Format per una mostra de persones representatives de la variabilitat sòcio-demogràfica de la població, el Consell es renova cada dos anys i es reuneix periòdicament per traslladar-li propostes d’accions de millora a l’Ajuntament i dinamitzar la participació de la ciutadania en el Govern municipal. La primera edició del Consell va servir per confeccionar un primer diagnòstic participat de l’estat del municipi amb un resum de propostes que va traslladar-li a l’Equip de Govern i que ja s’estan materialitzant. En l’actual edició s’està realitzant un mapejat d’actius saludables per aplicar el IV Pla de Salut en el poble i se seguirà plantejant propostes de millora a l’Ajuntament.

 

2. “Publicarem trimestralment l’estat dels comptes de l’Ajuntament: ni un euro sense control, ni cap despesa sense justificar”.

EN MARXA ✅✅

Hem creat un Portal de Transparència on donem a conèixer a la ciutadania les dades econòmiques i institucionals de l’Ajuntament. En el portal hi ha un espai específic dedicat a l’estat d’execució dels pressupostos municipals on anem publicant l’estat dels comptes municipals amb la mateixa periodicitat que s’envien al Govern d’Espanya.

 

3. “Farem dels plenaris un espai on el poble puga debatre, compartir les seues inquietuds i proposar les seues solucions”.

FET ✅✅✅✅

Hem recuperat la celebració de plenaris ordinaris cada dos mesos, respectant el torn de paraula a la ciutadania i publicant les sessions dels plenaris a la pàgina web i al canal municipal de Youtube.

 

MOBILITAT

 

4. “Establirem un servei diari de comunicació entre El Puig i els centres hospitalaris de Sagunt”.

FET ✅✅✅✅

És un dels grans èxits de la legislatura. Després de reunir-nos en repetides ocasions amb els representants de la Generalitat per traslladar-los les nostres necessitats en matèria de transport i la urgència d’una solució real, hem aconseguit que el nou sistema metropolità de transport incloga una línia amb 14 viatges d’anada i 14 de tornada diaris amb l’hospital de Sagunt. Va aprovar-se a mitjans d’abril i la previsió és que comence a funcionar esta tardor.

 

5. “Connectarem el metro a El Puig, el casc urbà i la mar”.

A MITGES ✅✅⌛️⌛️

El nou sistema de transport inclou busos directes al metro de Rafelbunyol per connectar amb el servei nocturn dels caps de setmana. És un primer avanç important però insuficient. Seguirem insistint en la necessitat d’ampliar la connexió tots els dies de la setmana.

 

ECONOMIA

 

6. “Gestionarem la borsa de treball d’acord a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Amb nosaltres no es tornaran a utilitzar de forma política per a premiar i castigar la gent del poble”.

FET ✅✅✅✅

A l’inici de la legislatura vam crear noves borses de treball amb un criteris de selecció imparcials i objectius i hem anat contractant les persones que van apuntar-se segons la puntuació obtinguda en el procès d’inscripció.

 

7. “Farem una revisió cadastral que ajuste la contribució als preus actuals”.

FET ✅✅✅✅

A l’inici de la legislatura vam sol·licitar una baixada dels valors cadastrals al ministeri d’Hisenda i hem aconseguit ser una de les poques poblacions valencianes on el Govern espanyol ha accedit a fer-ho, en dues ocasions seguides, amb la conseqüent reducció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que es calcula a partir d’eixe valor. Prova irrefutable que quan arribàrem a l’Ajuntament es trobava unflat, per damunt de la mitjana estatal, sense que l’administració anterior féra res per arreglar-ho.

 

8. “Obrirem els calaixos de l’Ajuntament. Farem una auditoria pública”.

A MITGES ✅✅⌛️⌛️

El deute de més de 6 milions d’euros trobat en les arques municipals i la necessitat de racionalitzar la despesa amb polítiques d’estalvi ens han impedit assumir el cost d’una auditoria externa. Hem anat fiscalitzant els comptes de les legislatures anteriors amb auditories internes i la gestió del dia a dia. Això ens ha permès detectar la desaparició dels diners ingressats per celebrar bodes durant la legislatura anterior i presentar una denúncia als tribunals per malversació de fons públics. Seguirem indagant en els comptes municipals i denunciant les irregularitats que pugam trobar-nos pel camí.

 

ECOLOGIA, MEDI AMBIENT I URBANISME

 

9. “El Puig ja té solars per a vivenda pública. Promourem en ells vivendes de protecció oficial i lloguer social”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

Hem posat a subhasta els solars per a VPO però l’única empresa aspirant que va presentar-se era insolvent. La previsió és que hi haurà més empreses interessades a mesura que milloren el mercat immobiliari i les condicions dels bancs per otorgar hipoteques i que en la propera legislatura podrem aconseguir-ho.

 

10. “Recuperarem les nostres muntanyes atenent les propostes dels nostres veïns i veïnes i de personal especialitzat. Este punt és prioritari per a Compromís”.

EN MARXA ✅✅

Destruir és molt més senzill que construir. Hem redactat i aprovat un Pla de Reforestació de la muntanya de la Patà que va comptar amb la participació de la ciutadania a través d’una assemblea oberta i, posteriorment, una acció de plantada col·lectiva. El Pla contempla la reforestació amb espècies autòctones en lloc dels pins que hi havia plantats des de mitjans del segle XX. A causa de les condicions difícils del terreny, format majoritàriament per terra rocosa, els experts forestals preveuen una tasa d’èxit en torn al 50 per cent. Els exemplars implantats són plantons joves que han d’arrelar en el terreny i créixer fins arribar a la seua edat adulta, amb accions periòdiques de revisió, reg i reimplantació en un procés que durarà anys. En una primera fase s’està actuant en les àrees de la muntanya que no estan afectades per la declaració del Castell com a Bé d’Interès Cultural (BIC) i el Pla Directori de Recuperació del Castell, a l’espera de la preceptiva aprovació de Patrimoni per actuar en la resta.

Pel que fa a la muntanya de Santa Bàrbera, que vam trobar-la danyada però en un estat sensiblement millor que la de la Patà, hem executat un Pla de Recuperació amb la plantació de plantons joves, l’eliminació de les restes de la casa del Doctor Trillo i la consolidació de senders i camins. Ara és un meravellós espai verd a disposició de la ciutadania on hem començat a programar activitats com el Passeig Poètic.

 

11. “Revisarem el pla general per eliminar els excessos urbanístics inexecutables”.

EN MARXA ✅✅

La nostra presència en l’Ajuntament i en el govern de la Generalitat ha garantit per partida doble la protecció del nostre territori i el canvi cap a un urbanisme racional i equilibrat. Hem treballat coordinadament amb la conselleria de Territori per impulsar el Pla d’Acció Territorial de l’Horta i el Pativel, una nova normativa proteccionista que posa punt i final a projectes producte de la bambolla urbanística com Golf Mar o la benzinera que volia ubicar-se dins del casc urbà, al costat del camí de l’estació. La nova planificació urbanística contempla la recuperació de part de la marjal com a horta recuperada i una zona d’ús preferentment terciari al costat del polígon de camí a la platja, demostrant que la protecció de l’horta no és incompatible amb un creixement urbanístic racional i sostenible.

 

12. “Clausurarem els abocadors il·legals del terme, netejant-los i recuperant-los. Crearem un ecoparc”.

A MITGES ✅✅⌛️⌛️

Els abocadors il·legals són un dels grans problemes que arrastra el poble sense que cap govern local, independentment del seu color polític, haja pogut donar amb una solució definitiva que els elimine completament. A la problemàtica de la grandària del nostre terme, que dificulta la prevenció d’abocadors nous i el control dels existents, s’afegeix el fet que la majoria s’ubiquen en parcel·les privades, una situació que alenteix el procès legal i administratiu per eliminar-los. Al llarg de la legislatura n’hem clausurat molts però el terme és gran i encara en queden per tancar a la vegada que van apareixent de nous. La situació és sensiblement millor que la que patíem en la legislatura anterior però estem insatisfets perquè encara queda molt de treball per fer. Pel que fa a l’ecoparc, hem aconseguit que un ecoparc mòbil visite periòdicament el casc urbà i la platja però seguirem insistint en la necessitat de la ubicació d’una instal·lació permanent al terme municipal.

 

13. “Implantarem l’ús d’energies renovables en els edificis públics”.

EN MARXA ✅✅

Ens hem adherit al Pacte d’Alcaldes assumint el compromís de reduir les emissions de CO2 en un 40 % abans del 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable i adaptar-nos al canvi climàtic. Hem implantat l’ús d’energia solar en el col·legi Pare Jofrè i estem implantant-lo en la reforma del frontó. L’electricitat que reben tots els edificis, punts de llum i instal·lacions de l’Ajuntament prové d’un conveni de la Diputació amb l’empresa Iberdrola mitjançant el qual aquesta es compromet a què un 90 per cent provinga d’energies renovables.

14. “Promourem les rutes naturals pel terme com a element d’aprofitament rural i turístic”.

EN MARXA ✅✅✅

Hem recuperat els camins i senders de la muntanya de Santa Bàrbera per obrir-los a veïnat i visitants.  Hem ampliat l’oferta de rutes i visites turístiques guiades incloent criteris de gènere. Hem aconseguit que Diputació afegisca un doble carril al tram entre El Puig i Puçol de la Via Xurra.

 

AGRICULTURA

 

15. “Crearem un cos especial de seguretat i protecció del món rural”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

El cost del servei excedeix les possibilitats financeres de l’Ajuntament. Quan millore la seua capacitat financera iniciarem la implantació del cos.

 

16. “Ajudes als motors de reg destinats a explotacions agrícoles”.

FET ✅✅✅✅

Hem creat una partida de subvencions destinades a ajudar els motors de reg de les explotacions agrícoles.

 

17. “Millorar el manteniment de camins rurals”.

EN MARXA ✅✅

Hem millorat la neteja en els camins de l’horta, tant en desbrossament com en pulveritzades. En la propera legislatura seguirem avançant per tenir-los com desitjaríem.

 

18. “Establiment d’una ordenança de regulació agrícola”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

No ha sigut possible tindre-la enllestida a temps. Durant la propera legislatura serà una prioritat de l’Equip de Govern establir una regulació que obligue a a tindre els camps nets.

 

19. “Moratòria de noves llicències de transformació i moviments de terres per a noves finques agràries”.

FET ✅✅✅✅

Al llarg de la legislatura no hem donat cap llicència de transformació de finques agràries.

 

20. Incentivarem el Consell Agrari Municipal com a ens administratiu de participació, assessorament, consulta i organització del sector agrari. EN MARXA ✅✅

Hem recuperat l’activitat del Consell Agrari, paralitzada durant la legislatura anterior, i estem implantat-li noves funcionalitats per incrementar la seua activitat. Regenerarem els camps abandonats amb la creació d’una Ordenança Municipal Agrària i un banc de terres que serà gestionat pel Consell Agrari.

IGUALTAT, SANITAT, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 

21. “Crearem un centre de dia públic on els nostres majors es puguen sentir realitzats i realitzades dignament com a persones independents”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

No ho hem aconseguit durant aquesta legislatura, però les gestions ja estan iniciades per traslladar l’actual Llar dels Jubilats a un nou local més ample i funcional. La nova llar seguirà el model de centres socials per a persones majors que impulsa Govern del Botànic amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu, l’autonomia personal i la solidaritat intergeneracional.

 

22. “Establirem una dotació policial i un consultori auxiliar dotat per un equip bàsic de salut integrat per professionals de la infermeria, medicina familiar i comunitària i pediatria a la platja”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

Les restriccions pressupostàries ens han impedit dur a terme el projecte d’establir una dotació policial a la platja. És una assignatura pendent que tindrem en compte quan millore la situació financera de l’Ajuntament.

 

23. “Promourem activitats orientades a la salut i l’ús dels parcs saludables”.

EN MARXA ✅✅

Hem instal·lat nou parcs saludables al centre urbà i la platja i renovat els que es trobaven en mal estat. Hem instal·lat un nou esportiu al parc dels trompos a petició del Consell Veïnal.

Hem col·laborat amb les associacions esportives locals per tal de fer realitat els projectes que ens han plantejat, com la creació d’un nova pista multiesportiva, la millora de les instal·lacions esportives i la creació d’un aparcament nou.

Ens hem adherit al IV Pla de Salut per a planificar i programar des de totes les àrees de l’Ajuntament polítiques de salut en favor del benestar del nostres veïns i veïnes.

 

24. “La cultura i l’educació són la base d’una societat de benestar participativa i tolerant. El patrimoni d’El Puig ens identifica. Estem orgullosos i orgulloses del nostre passat. Mantenir-lo és assentar el futur”.

EN MARXA ✅✅

Hem potenciat la imatge d’El Puig com l’escenari del naixement del poble valencià, recuperant la gestió d’un espai icònic i patrimonial com l’ermita de Sant Jordi i promovent tradicions ben arrelades al nostre poble com la dansa i el cant tradicionals.

 

25. “Crearem una escoleta pública per a menuts de 0 a 3 anys”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

A pesar del treball realitzat no hem pogut aconseguir que la Generalitat valenciana oferisca places públiques de primer cicle d’Infantil al nostre poble. Al programa electoral de Compromís per a les passades eleccions autonòmiques del 28-A figurava l’objectiu d’incrementar l’oferta pública d’Educació Infantil del nivell 2-3 anys i continuar ampliant l’oferta gratuïta de places 0-3 anys en les escoles infantils en tot el territori. Treballarem perquè aquestes millores arriben al Puig el més prompte possible.

 

26. “Recuperarem la gestió de la guaderia laboral per a garantir un servei de qualitat”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

La situació financera de l’Ajuntament ha impossibilitat municipalitzar el servei. S’ha optat per canviar d’empresa concessionària per una altra que ofereix un servei de millor qualitat que el que hi havia i amb unes tarifes més ajustades.

 

27. “Farem de la Casa de la Cultura un nucli de realització cultural potenciat activitats lúdiques i culturals”.

FET ✅✅✅✅

Hem incrementat l’oferta cultural de La Marina amb noves activitats com el cicle de concerts en valencià Primavera en Valencià i la mantenim oberta a les associacions i particulars del municipi que desitgen fer-la servir per als seus actes culturals.

 

28. “Cal mantenir i difondre el patrimoni cultural, històric i paisatgístic, posant-ho en valor i fent-ho atractiu com a motor turístic del poble”.

EN MARXA ✅✅

Hem consolidat el municipi com una destinació de referència per al turisme familiar, incrementant les estades a la platja i les visites culturals i naturals durant tot l’any. Hem redissenyat el lloc web turístic, fent-lo més atractiu i estructurat. Hem creat i distribuït vídeos de 360 graus per promoure els nostres monuments amb visites virtuals.