NOSALTRES COMPLIM

 

ACORD DE GOVERN PER RECUPERAR EL PUIG


 

FILOSOFIA

 

1. “El nou Ajuntament treballarà en Equip. L’Ajuntament no es dividirà en àrees separades pel partit que les controle si no que seran gestionades des de la pluralitat i el consens. La gestió, ja siga la del dia a dia, ja siga l’elaboració d’un marc estratègic de cara als pròxims 4 anys, serà consensuada per les diverses parts del govern municipal”.

FET ✅✅✅✅

La gestió s’ha realitzat d’una manera consensuada, consultant-se entre totes i tots els membres de l’Equip de Govern les decisions importants de cada respectiva àrea. Les diferències de criteri s’han resolt des del consens i no s’ha donat cap enfrontament intern que haja posat en perill la governabilitat de l’Ajuntament.

c

2. “S’establirà amb una durada quatrimestral o semestral una comissió interpartita de seguiment del pacte”.

FET ✅✅✅✅

En la pràctica el seguiment s’ha fet amb una major periodicitat, coincidint amb les Juntes de Govern.

 

PRIORITATS

 

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I TRANSPARÈNCIA

 

3. “Recuperació dels plenaris com a ferramenta de l’expressió popular: Plenaris com a mínim bimensuals, resposta in situ a les preguntes del públic sempre que siga possible, no limitació de la participació a una pregunta per persona, establiment de la possibilitat de contrarèplica per part del públic que haja preguntat. Gravació dels plenaris i posterior pujada a internet”.

FET ✅✅✅✅

Hem recuperat la celebració de plenaris ordinaris cada dos mesos, respectant el torn de paraula a la ciutadania i publicant les sessions dels plenaris a la pàgina web i al canal municipal de Youtube.

 

4. “Auditoria pública tant a l’entrada a l’Ajuntament com poc abans de l’eixida. D’acord amb els resultats que es troben a les auditories com d’allò que trobem en la nostra gestió diària respecte a la legislatura passada i que suposen alguna irregularitat, caldrà denunciar-la pública i judicialment”.

A MITGES ✅✅⌛️⌛️

El deute de més de 6 milions d’euros trobat en les arques municipals i la necessitat de racionalitzar la despesa amb polítiques d’estalvi ens han impedit assumir el cost d’una auditoria externa. Hem anat fiscalitzant els comptes de les legislatures anteriors amb auditories internes i la gestió del dia a dia. Això ens ha permès detectar la desaparició dels diners ingressats per celebrar bodes durant la legislatura anterior i presentar una denúncia als tribunals per malversació de fons públics. Seguirem indagant en els comptes municipals i denunciant les irregularitats que pugam trobar-nos pel camí.

 

5. “Creació de la Regidoria de Participació Ciutadana (en solitari o amb altres atribucions)”.

FET ✅✅✅✅

La regidora de Compromís María Saldaña ha sigut l’encarregada de gestionar l’àrea en coordinació amb la resta de l’Equip de Govern. Des d’aquesta àrea hem impulsat la creació del Consell Veïnal de Participació i la realització de processos participatius com la consulta per la nova plaça de la Conserveta.

 

6. “Creació del Consell Local de Participació Ciutadana”.

FET ✅✅✅✅

Format per una mostra de persones representatives de la variabilitat sòcio-demogràfica de la població, el Consell Veïnal de Participació es renova cada dos anys i es reuneix periòdicament per traslladar-li propostes d’accions de millora a l’Ajuntament i dinamitzar la participació de la ciutadania en el Govern municipal. La primera edició del Consell va servir per confeccionar un primer diagnòstic participat de l’estat del municipi amb un resum de propostes que va traslladar-li a l’Equip de Govern i que ja s’estan materialitzant (enllaç). En l’actual edició s’està realitzant un mapejat d’actius saludables per aplicar el IV Pla de Salut en el poble i se seguirà plantejant propostes de millora a l’Ajuntament.

 

7. “Dades obertes. S’haurà de crear un registre virtual de tot allò que entre a l’Ajuntament. Tot aquell document que no tinga cap element a protegir d’acord amb la LOPD deurà ser automàticament penjat a Internet a un directori on qualsevol ciutadà tinga la possibilitat de vore’l i descarregar-lo”.

EN MARXA ✅✅

Hem creat un Portal de Transparència on donem a conèixer a la ciutadania les dades econòmiques i institucionals de l’Ajuntament.En la propera legislatura millorarem el sistema de publicació i adaptarem el portal a la normativa ITA.

 

MOBILITAT

 

8. “Servei de comunicació entre El Puig i els centres hospitalaris del Port de Sagunt, metro i la mar. La forma s’establirà després de l’elaboració d’una enquesta-estadística que marque les necessitats del poble”.

EN MARXA ✅✅

Després de reunir-nos en repetides ocasions amb els representants de la Generalitat per traslladar-los les nostres necessitats en matèria de transport i la urgència d’una solució real, hem aconseguit que el nou sistema metropolità de transport incloga una línia amb 14 viatges d’anada i 14 de tornada diaris amb l’hospital de Sagunt. Va aprovar-se a mitjans d’abril i la previsió és que comence a funcionar esta tardor.

El nou sistema de transport inclou busos directes al metro de Rafelbunyol per connectar amb el servei nocturn dels caps de setmana. És un primer avanç important però insuficient. Seguirem insistint en la necessitat d’ampliar la connexió tots els dies de la setmana.

 

9. “Fer accessible l’estació de tren, coordinant-se amb RENFE perquè duga a terme este objetiu”.

FET ✅✅✅✅

Els contactes amb el ministeri de Foment i ADIF han sigut permanents. L’adjudicació va fer-se a l’agost de 2017 i les obres van finalitzar al febrer de 2019.

 

ECONOMIA I SERVEIS SOCIALS

 

10. “Gestió de la borsa de treball amb un control de recursos i planificació del treball. Rotació obligatòria i reelaboració de la borsa sistemàticament cada cert temps”.

FET ✅✅✅✅

A l’inici de la legislatura vam crear noves borses de treball amb un criteris de selecció imparcials i objectius i hem anat contractant les persones que van apuntar-se segons la puntuació obtinguda en el procés d’inscripció.

 

11. “Revisió cadastral amb l’objectiu de rebaixar l’IBI tot el possible”.

FET ✅✅✅✅

A l’inici de la legislatura vam sol·licitar una baixada dels valors cadastrals al ministeri d’Hisenda i hem aconseguit ser una de les poques poblacions valencianes on el Govern espanyol ha accedit a fer-ho, en dues ocasions seguides, amb la conseqüent reducció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que es calcula a partir d’eixe valor. Prova irrefutable que quan arribàrem a l’Ajuntament es trobava unflat, per damunt de la mitjana estatal, sense que l’administració anterior féra res per arreglar-ho.

 

12. “Eliminar la duplicitat d’aquells funcionaris on ja hi haja una persona amb plaça i es considere que ja no és necessari més personal”.

EN MARXA ✅✅⌛️⌛️

Amb l’aprovació de la primera Relació de Llocs de Treball (RPT) municipal hem assentat les bases que permetran eliminar les duplicitats del personal per a una mateixa plaça funcional en la propera legislatura.

 

13. “L’assesorament de les empreses externes que treballen a l’ajuntament han d’eliminar-se. Major efectivitat. Allò que es puga fer per part dels tècnics municipals no s’ha d’externalitzar”.

EN MARXA ✅✅⌛️⌛️

Hem remunicipalitzat els Serveis Socials, els de Comunicació i els d’Informàtica. Amb la incorporació d’una plaça de TAG hem reduït l’assessorament extern en urbanisme. Seguirem recuperant serveis externalitzats a mesura que la situació financera i legal de l’Ajuntament ho permeta.

 

14. “No externalitzar serveis públics i fer els estudis que calga per tal de recuperar aquells que estan privatitzats, com la piscina i guarderia laboral”.

A MITGES ✅✅⌛️⌛️

Al llarg de la legislatura no hi ha hagut noves externalitzacions de serveis públics i hem pogut remunicipalitzar els serveis d’Atenció a la Dependència. Altres serveis com el Poliesportiu i la guarderia laboral segueixen funcionant amb empreses externes davant el cost que suposava retornar-los a una gestió íntegrament pública. En el cas de la guarderia laboral hem contractat una nova empresa que ofereix un servei de millor qualitat amb unes tarifes més ajustades. En el futur no descartem remunicipalitzar aquests serveis si millora la situació financera de l’Ajuntament o detectem irregularitats en el seu funcionament que puguen comprometre el dret de la ciutadania a rebre uns serveis municipals de qualitat.

 

15. “Elaboració immediata de la Relació de Llocs de Treball (RPT) municipal”.

FET ✅✅✅✅

Ha requerit més temps del previst però al final de la legislatura hem aconseguit aprovar la primera RPT municipal, 30 anys després de la creació d’esta eina administrativa pensada per ajudar els municipis a racionalitzar la seua organització laboral i que en el passat altres corporacions locals van intentar aprovar sense èxit. L’aplicació de la RPT evitarà duplicitats funcionals i garantirà l’eliminació de l’arbitrarietat en la contractació laboral, les productivitats i la destinació de les empleades i empleats públics.

 

HABITATGE I MEDI AMBIENT

 

16. “Revisió del Pla General en projecte eliminant totes aquelles zones producte de la bombolla immobiliaria (Molinet, zona terciària darrere de l’Ecològica o la gasolinera, revisió zona Mas de Casanova, etcetera)”.

EN MARXA ✅✅

La nostra presència en l’Ajuntament i en el govern de la Generalitat ha garantit per partida doble la protecció del nostre territori i el canvi cap a un urbanisme racional i equilibrat. Hem treballat coordinadament amb la conselleria de Territori per impulsar el Pla d’Acció Territorial de l’Horta i el Pativel, una nova normativa proteccionista que posa punt i final a projectes producte de la bambolla urbanística com Golf Mar o la benzinera que volia ubicar-se dins del casc urbà, al costat del camí de l’estació. La nova planificació urbanística contempla la recuperació de part de la marjal com a horta recuperada i una zona d’ús preferentment terciari al costat del polígon de camí a la platja, demostrant que la protecció de l’horta no és incompatible amb un creixement urbanístic racional i sostenible.

 

17. Als solars de l’ajuntament, promoure vivendes de protecció oficial i lloguer social. La forma s’haurà d’estudiar d’acord a l’estat real de la tresoreria de l’Ajuntament.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

Hem posat a subhasta els solars per a VPO però l’única empresa aspirant que va presentar-se era insolvent. La previsió és que hi haurà més empreses interessades a mesura que milloren el mercat immobiliari i les condicions dels bancs per otorgar hipoteques i que en la propera legislatura podrem aconseguir-ho.

 

18. “Si cal, dotar al poble de noves zones de vivenda urbana, la zona a desenvolupar es la continuació del PAU fins a la carretera de La Cartoixa. Per contra el model a aplicar no serà en qualsevol cas el desenvolupat al PAU. En eixa zona no hi haurà ni unifamiliars ni adossats. El model de vivenda a realitzar seria semblant al de la zona Parc Marià Benlliure”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

És una de les propostes plantejades a la Conselleria de Territori i que aquesta ha recollit en la seua nova normativa urbanística. El tipus d’habitatge serà una vivenda plurifamiliar i assequible. Encara

 

19. “Acabar la urbanització de les zones de la platja. Gestió pública de les zones públiques de la platja (carrers, piscines, zones esportives). Cap interferència entre la Confederació hidrogràfica del Xúquer i les distintes urbanitzacions per part de l’Ajuntament”.

EN MARXA ✅✅

El retard en donar per finalitzades legalment les obres de les urbanitzacions que porten més de 30 anys funcionant a la zona de la platja, i la conseqüent recepció de les seues instal·lacions per part de l’Ajuntament, és un dels grans problemes que arrastra la nostra la població durant desenes d’anys sense que cap administració anterior haja pogut o volgut trobar una solució. No ha sigut fins l’arribada de Compromís al Govern municipal que s’ha pres la determinació d’acabar amb la situació. El treball no ha sigut gens fàcil davant les dificultats legals i els interessos creats al llarg de tant de temps d’inacció, però en aquesta primera legislatura hem realitzat les gestions necessàries per acabar la urbanització de Plans Mar i que l’Ajuntament puga per fi recepcionar unes obres que en realitat estan quasi finalitzades des de l’any 1982. I estem col·laborant amb la resta d’urbanitzacions de la platja per seguir el mateix camí i aconseguir que durant la propera legislatura es puga donar el punt i final definitiu a una problemàtica que porta perjudicant bona part del veïnat de la platja durant tants anys.

 

20. “Cumplir la legalitat tributària. Col·laboració amb l’EMTRE i EMSHI per a que no hi haja ciutadans de segona que paguen tots els impostos públics i ciutadans que sí s’aprofiten dels serveis de reciclatge de fems urbans i depuració d’aigua i que no el paguen”.

FET ✅✅✅✅

Hem aconseguit que la taxa de fem es pague d’una manera independent al rebut de l’aigua. Això ha permès que les persones que consumeixen aigua de pous i que, per tant, no han de pagar-li cap rebut a Aigües de València però en canvi sí que es beneficien del servei de recollida i reciclatge de fem, contribuesquen a finançar equitativament el servei amb la resta de la població. Com que ara paguem la taxa de fem entre totes i tots, hem aconseguit reduir el seu import i millorar la qualitat del servei.

 

21. “Recuperació de les muntanyes. Demanar ajuda tècnica a conselleria i una volta establides les bases del que és convenient fer, obrir el debat a la ciutadania”.

EN MARXA ✅✅

Destruir és molt més senzill que construir. Hem redactat i aprovat un Pla de Reforestació de la muntanya de la Patà que va comptar amb la participació de la ciutadania a través d’una assemblea oberta i, posteriorment, una acció de plantada col·lectiva. El Pla contempla la reforestació amb espècies autòctones en lloc dels pins que hi havia plantats des de mitjans del segle XX. A causa de les condicions difícils del terreny, format majoritàriament per terra rocosa, els experts forestals preveuen una tasa d’èxit en torn al 50 per cent. Els exemplars implantats són plantons joves que han d’arrelar en el terreny i créixer fins arribar a la seua edat adulta, amb accions periòdiques de revisió, reg i reimplantació en un procés que durarà anys. En una primera fase s’està actuant en les àrees de la muntanya que no estan afectades per la declaració del Castell com a Bé d’Interès Cultural (BIC) i el Pla Directori de Recuperació del Castell, a l’espera de la preceptiva aprovació de Patrimoni per actuar en la resta.

Pel que fa a la muntanya de Santa Bàrbera, que vam trobar-la danyada però en un estat sensiblement millor que la de la Patà, hem executat un Pla de Recuperació amb la plantació de plantons joves, l’eliminació de les restes de la casa del Doctor Trillo i la consolidació de senders i camins. Ara és un meravellós espai verd a disposició de la ciutadania on hem començat a programar activitats com el Passeig Poètic.

 

AGRICULTURA

 

22. “Creació d’un cos especial de seguretat i protecció del món rural, Guardia rural”.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

El cost del servei excedeix les possibilitats financeres de l’Ajuntament. Quan millore la seua capacitat financera iniciarem la implantació del cos.

 

23. “Ajudes als motors de reg”.

FET ✅✅✅✅

Hem creat una partida de subvencions destinades a ajudar els motors de reg de les explotacions agrícoles.

 

24. “Reasfaltat de les carreteres deteriorades en les zones rurals”.

EN MARXA ✅✅

Quan vam arribar a l’Ajuntament vam trobar-nos bona part de les carreteres del terme en un estat lamentable, després d’anys de deixadesa institucional. Ens hem posat mans a l’obra per a recuperar el temps perdut i estem arreglant i reasfaltant els camins i carreteres que són de propietat municipal i el manteniment li correspon a l’Ajuntament. Hem actuat en camins com Els Plans, la travessera de l’autopista, trams del camí de la Calle, la Torreta, el camí de l’Opus i el camí del Pla de Pavies. En la legislatura vinent començarem pel camí de Sant Esperit i l’Aljub Sec. També arreglarem el camí de la Tanca incorporant un carril bici que conecte el casc urbà amb la mar.

D’una altra banda, hem requerit a Diputació i la Generalitat que s’encarregue del manteniment de les vies que són de la seua propietat. Hem aconseguit que acondicionen i il·luminen el tram de la carretera de Barcelona que passa pel nostre terme i que reacondicionen i incorporen un nou carril al tram de la Via Xurra cap a Puçol.

 

EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT I FESTES

 

25. “Moratòria en l’establiment de noves comissions taurines”.

FET ✅✅✅✅

Al llarg de la legislatura s’ha evitat la creació de noves comissions taurines al municipi, convidant a les persones que vulguen crear una nova a integrar-se en les que ja existeixen.

 

26. “Impuls de l’associacionisme mitjançant la participació ciutadana i el Consell Local de Participació Ciutadana”.

FET ✅✅✅✅

A través del Consell Veïnal hem canalitzat la participació de la ciutadania en l’acció de Govern. Format per una mostra de persones representatives de la variabilitat sòcio-demogràfica de la població, el Consell es renova cada dos anys i es reuneix periòdicament per traslladar-li propostes d’accions de millora a l’Ajuntament i dinamitzar la participació de la ciutadania en el Govern municipal. La primera edició del Consell va servir per confeccionar un primer diagnòstic participat de l’estat del municipi amb un resum de propostes que va traslladar-li a l’Equip de Govern i que ja s’estan materialitzant. En l’actual edició s’està realitzant un mapejat d’actius saludables per aplicar el IV Pla de Salut en el poble i se seguirà plantejant propostes de millora a l’Ajuntament.

 

27. Creació del servei d’escoleta pública per als menors de 3 anys.

PENDENT ⌛️⌛️⌛️⌛️

Al programa electoral de Compromís per a les eleccions autonòmiques del 28-A figurava l’objectiu d’incrementar l’oferta pública d’Educació Infantil del nivell 2-3 anys i continuar ampliant l’oferta gratuïta de places 0-3 anys en les escoles infantils en tot el territori. Treballarem perquè aquestes millores arriben al Puig el més prompte possible.

 

28. “Aprofundiment en la re-valencianització de l’Ajuntament, afavorir el treball d’un tècnic lingüístic”.

EN MARXA ✅✅

Hem revitalitzat la versió en valencià del lloc web, publiquem en valencià totes les publicacions de l’Ajuntament i hem incorporat el valencià com a llengua vehicular de l’Administració.

 

29. “Promoció de beques, ajudes en la matrícula, el transport i Erasmus per a joves universitaris i de cicles formatius”.

FET ✅✅✅✅

Hem creat nous programes d’ajudes complementàries a les de la Generalitat per a llibres escolars i beques al transport universitari i d’FP així com per als estudis musicals.

 

BENESTAR SOCIAL

 

30. “Augment de les ajudes als serveis socials”.

FET ✅✅✅✅

Hem implementat el departament de Serveis Socials amb més personal per tal d’arribar a tots els veïns i veïnes d’El Puig en situació de precarietat. Les persones en situació de dependència han sigut la nostra prioritat. Hem municipalitzat el servei d’atenció posant tots els recursos necessaris per a tramitar i agilitzar les peticions d’ajuda a la dependència. Hem creat ajudes progressives a la natalitat i d’inclusió per a menors en risc d’exclusió. Hem impulsat serveis d’assessorament a víctimes de violència de gènere i dels desnonaments bancaris i ajudem a tramitar la devolució de la clàusula sòl. Hem impulsat un Pla d’Igualtat per coordinar l’actuació de tots els departaments municipals amb criteris de gènere.

 

31. “Lluita contra la pobresa energètica”.

FET ✅✅✅✅

La pobresa energètica és el nom que es refereix a la situació d’aquelles persones que no poden afrontar el rebut de la llum a causa de la seua precarietat econòmica. Hem obert una partida d’ajudes per ajudar a les víctimes d’esta situació a afrontar la despesa, especialment en els dies de fred en què augmenta el consum de llum a causa de l’ús de calefacció.